تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - نمونه سوال شیمی

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 نمونه سوال شیمی ... شیمی ,

جاهای خالی را پر کنید.

 1. به مجموعه رویداد های ...................که به یک ..................میانجامد فرایند میگویند.
 2. نسبت.........به...................را چگالی گویند.
 3. یخ نسبت به اب حجم ..............و چگالی...............دارد.
 4. در زبان جهانی شیمی حرف ها را..............شیمیایی و کلمه ها را..................شیمیایی و جمله های شیمیایی را ......................شیمیایی گویند.
 5. نماد شیمیایی سدیم................وپتاسیم ................و منیزیم ................و نام Pb ............و نام Li .............ونام Ca ............می باشد.

کاربرد هر یک از مواد زیر چیست؟
 1. سولفوریک اسید(                         )
 2. اب اکسیژنه       (                         )
 3. کلسیم کلرید     (                         )
 4. استون              (                         )


جواب مورد نظر را در پرانتز بنویسید.

 1. به تعداد پیوند هایی که هر اتم میتواند با اتم های دیگر داشته باشد را گویند(                    )
 2. در سمت اکسیژن ملکول اب بار(                  ) و در ملکول اب (                  )پیوند کووالانسی وجود دارد و ظرفیت اتم اکسیژن برابر (                     )می باشد.

واکنش زیر را موازنه کنید:

    NH3 + O2________NO + H2O  


پاسخ دهید:

 1. به نیرو های بین ملکولی در اب و یخ چه میگویند؟
 2. در صد اب های اقیانوس ها و اب های زیر زمینی بر روی کره ی زمین چه قدر است؟

کدام جمله درست و کدام غلط می باشد؟

 1. پیوند بین دو اتم ملکول هیدروژن از نوع کووالانسی می باشد.(         )
 2. در یک اتم تعداد الکترون ها با تعداد پروتون ها برابر است.(      )
 3. ملکول اب از نظر الکتریکی خنثی می باشد.(      )
 4. حجمی از یخ که هم حجم اب اولیه است جرم بیشتری دارد.(     )
 5. در یک واکنش شیمیایی خواص مواد واکنش دهنده تغییر نمیابد.(       )
 6. ملکول F____Be_____F از نظر ساختاری شبیه به اب است.(      )
 7. تمام موجودات زنده برای دست یابی به اب شیرین باید بر سر02/0 اب رقابت نمایند.(        )
 8. یخ بر روی اب شناور است زیرا کشش سطحی اب زیاد است.(      )

           


نوشته شده توسط در سه شنبه 5 آذر 1387 و ساعت 04:10 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :