تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - زبان فارسی .نیم سال اول

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 زبان فارسی .نیم سال اول ... زبان فارسی ,

زبان شناسی

 1. یکی از دشواری های شناخت زبان ......... و............ بیش از حد ان است .
 2. مقصود از ارتباط زبانی عمدتاً چیست ؟
 3. اجزای سازنده نظام زبان در درجه اوّل چیست ؟
 4. زبان به چه دلیل دارای پیچیدگی بیش از حد است ؟
 5. گویش به کدام یک از شکل های زبان اطلاق می شود ؟
 6. تغییر و تحوّ ل زبان ناشی از چیست ؟
 7. جملات نا محدود را با کدام ویژیگی زبان می توان ساخت؟
 8. ارکان اصلی تعریف زبان کدام اند ؟

املا وبیاموزیم

 1. چهار غلط در املا کلمات زیر وجود دارد آنها رابنویسید .

متعلّم و دردمند _ اوقات فراقت _ بغض وکینه _ ادبیّات تا ثیر گزار _ سفاهت ونادانی _ غالب شعر

 1. صحیح جملات زیر را بنویسید:

         I.      خانم یاوری مدیره ی دبستان سعادت نا چاراً کتاب را در اختیار ما گذاشت .

       II.      پیامبر اسلام صلّی اللّه فرمایشات گرانبهایی را داده است .

3. برای خط نوشتن با دست چه خطی را معیار قرار می دهند ؟چرا ؟

4. به املایی که متن آن را بخوانند وما ان را بنویسیم املای ...........می گویند .

نگارش

 1. در تبدیل گفتار به نوشتار چه مواردی باید رعایت شود ؟
 2. .........از آسان ترین و ارزان ترین راه ارتباطی است که بر حسب نو ع نگارش به ..............و...............و............تقسیم می شود .
 3. غرض از مقایسه چیست ؟
 4. چرا نویسنده در نوشته های ادبی از آرایه های ادبی استفاده می کند؟
 5. جمله ی «یک تک بوته کوتاه مغیلان وسط بیابان دراز ، یک قصیده ی بلند است » جزء کدام نگارش است ؟ چرا؟
 6. پرا گراف بندی و نشانه گذاری جزء ویرایش ............. است.

دستور

1.      از مصدر« گرفتن» جدول اوّل و از فعل «دوخته بودیم »جدول دوّ  را کامل کنید .

جدول اوّل ( گرفتن )

ماضی استمراری

اول شخس مفرد

ماضی التزامی

اول شخص جمع

آینده

سوم شخص جمع

مضارع اخباری

دوم شخص مفرد

مضارع التزامی

سوم شخص جمع

ماضی ساده

دوم شخص جمع

 

 

 

 

 

 

 

 جدول دوّم ( دوخته بودیم )

مصدر

بن مضارع

بن ماضی

صفت مفعولی

 

 

 

 

 

 

2.      نشانه ی فعل ............ است و همانند .......شخص فعل را مشخص می کند.

3.      هسته ی گروه ها اسمی مقابل را بنویسید .«یک گلّه گوسفند روستا _ آهنگ ها آسمانی »

4.      اجزای جمله مقابل را با کشیدن نمودار کامل کنید.«ما تجر به های بسیاری از سفر بر گرفتیم »

5.      در جمله ی « آن پسر توپ را به دوستش می دهد » نهاد را مشخص وبرای انتخاب خود یک دلیل بیاورید .

6.      کلمه های « کتابخانه ، وجدان ، موشک » از نظر ساختمان به ترتیب :.........، ..........، .......... است.

7.      نوع جمله های زیر را با مشخص کردن اجزای اصلی آن را از لحاظ گذر مشخص کنید .

الف) ایران سرزمین دلیران است.

ب) مرغان دریایی پریده بودند .

 


نوشته شده توسط یاسر کریمی در شنبه 2 بهمن 1389 و ساعت 01:23 ب.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 29 دی 1389 ساعت 02:10 ب.ظ

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :