تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - تست ریاضی مرات

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 تست ریاضی مرات ... ریاضی , تست ,

اگر 3k+2=a و3k= b باشدچه رابطه ای بین a  وb وجود دارد؟

1)a=3b         ی2)a=9b              ی3)b=3a               ی4)b=9a

ساده شده ی عبارت -4(2(43 )) * 5-(2(23-)) کدام است؟

1)220-         2)219-             3)218-            4)217-

اگر a بین 1 و 0 باشد کدام عدد از بقیه بزرگتر است؟

1)a2             ی2)a3                ی3)a7              ی4)a11

ک.م.م دو عدد 105 و 45 چقدر از ب.م.م ان بزرگتر است؟

1)270            2)280                  3)290                4)300

تعداد زیر مجموعه های مجموعه ی (2k+1) عضو چهار برابر زیر مجموعه های مجموعه ی (k+4) عضوی است.مقدارعددی k کدام است؟

1)3               2)4                       3)5                      4)6

بزرگترین عامل مشترک در عبارت x2 -2xy - 15y2 و x2 +7xy +12y2 کدام است؟

1)x-2y               ی2)x+3y            ی3)x + 4y          ی4)x + 6y

ساده شده ی (a2 + b2 -ab)(a2 +b2 +ab)×(a2 - b2) کدام است؟

1)a6 +b6             ی2)a9 +b9                  ی3)a6 - b6                 ی4)a9 - b9

کدام گزینه مربع یک چند جمله ای هست؟

1)4x2 - 8x +1                      ی2)9x2 - 12x +4                   ی3)16x2 +12x +9     

4)x2 -14x +49


نوشته شده توسط در پنجشنبه 28 آذر 1387 و ساعت 05:24 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :