تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - مطالعات اجتماعی.نیم سال اول

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 مطالعات اجتماعی.نیم سال اول ... سری امتحانات ترم اول ,
 • اگر در نتیجه ی تعامل اجتماعی فرد مشترکات و مشابهت های خود را با دیگری تقویت کند .....بوجود میاید.

                       الف)گروه                    ب)ما                       ج)جامعه                         د)انجمن

 • کدام مورد تعارض نوع مثبت دریک جامعه میباشد؟

            الف)اختلاف قومی و قبیله ای                                          ب)وجود احزاب با ارمان های گوناگون

           ج)برخورد میان هواداران دو تیم                                          د )تضاد طبقاتی

 

 • در خانواده"مورد مشورت والدین قرار گرفتن" جزو.............فرزند بزرگ خانواده است.

         الف)وظایف                       ب)تکالیف                      ج)حقوق                         د)موارد الف و ب

 • اگر ارمان جامعه ای رسیدن به حداکثر رشد اقتصادی باشد در نظام اموزشی ان بر چه مواردی تاکید شود تا دچار عدم تعادل و تعارض نشود؟

            الف)انضباط و رعایت سلسله مراتب                                    ب)ایجاد روحیه ی فرصت طلبی و راحت طلبی

            ج)اسراف و مصرف گرایی                                                    د)موارد الف و ب

 • کدامیک از تفاوت های اساسی خانواده با گروه های دیگر است؟

            الف)سابقه ی طولانی خانواده                                           ب)بیشتر بودن دوام و پایداری خانواده

           ج)انضباط و مقررات بیشتر از سایر گروه ها                          د)زیاد بودن مشترکات و پیوند محکم میان اعضا

 • چشم بستن بر حقایق به علت تعصب به گروه ها از پیامد های اسیب گروهی...............است.
 • مجموعه رفتار و الگوهای عملی که فرد در نقش خاصی انتظار دارد دیگران نسبت به او انجام میدهد...............نامیده میشود.
 • شما میتوانید نقش دانش اموزی را بپذیرید اما نقش پسر بودن به شما .............. .
 • تهیه ی جهیزیه برای فرزند دختر مربوط به نقش ........................خانواده در زندگی فرد است.
 • گاهی اوقات اجتماعی شدن متفاوت افراد از طریق رادیو تلویزیون و مدرسه و کتابها باعث انتظارات متفاوت و ناسازگاری زوجین میشود که دلیل ان ..................میباشد.
 • شناخت علمی چگونه شناختی است؟این شناخت از چه طریق به تحقق اهداف شما میتواند کمک کند؟
 • گروه را با توجه به ویژگی های اصلی ان بیان کنید.
 • انسان چگونه از صفات خود اگاه میشود؟(از نظر عالم اجتماعی)
 • چرا در گذشته مانند امروز مشکل جمعیت مطرح نبوده؟
 • در جامعه چه عاملی نقش های مختلف را به هم میپیوندد؟
 • مفاهیم زیر را تعریف کنید:

             الف) نقش اجتماعی

            ب )جامعه پذیری

 • انتظارات چه هستند؟چرا زن و شوهر انتظارات یکدیگر را براورده نمی سازند؟
 • برای نقش های زن و شوهر یک الگوی عمل نوشته و نوع میزان اجبار ان را بیان کنید.
 • همه ی موجودات زنده دوست دارند زنده بمانند پس چرا بعضی انسان ها بر خلاف میل زیستی با اشتیاق برای حفظ ارزش های انسانی جان خود را به خظر میاندازند؟
 • یک نظام اداری را ذکر کرده و اثار و نتایج مطلوب و نامطلوب انرا مشخص کنید.
 • جوانی را در نظر بگیرید که در خانواده ای مذهبی بزرگ شده و سپس به گروهی بی اعتنا به مذهب گرویده.اگر این جوان بخواهد با هردو باقی بماند دو حالت رفتار ناشی از این دو گانگی ارزشی را بیان کنید.
 • برای موارد زیر یک الگوی عمل و یک ارزش بنویسید:

           الف)مسجد

          ب)مدرسه


نوشته شده توسط در یکشنبه 17 آذر 1387 و ساعت 06:10 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :