تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - نمونه سوال ادبیات

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 نمونه سوال ادبیات ... ادبیات فارسی ,
 1. اشعار زیر را معنی کنید و ارایه های ادبی اشعار مشخص شده را بیابید.
 • چنین  گفت فرزند خیر  الانام                حسین ان شهنشاه با لا مقام
 • به زعم شما گرچه این پر گناه               نموده است طومار عصیان سیاه

 

 • چه تقصیر دارند طفلان من                    که در پای اب روان جان دهند
 • شربتی اب از ان زلال چو نوش               یا به همت ببخش یا بفروش(2 ارایه)
 • گفت بر خیز و تیغ و دشنه بیار               شربتی اب سوی تشنه بیار(2 ارایه)
 • چون بسی ابلیس ادم روی هست         پس به هر دستی نشاید داد دست


 1. تحمیدیه چیست؟
 2. نویسندگان کتاب های زیر را بنویسد.تاریخ جهانگشا(                )اسرار و التوحید(                 )مجالس صبعه(                 )کیمیای سعادت(                   )
 3. ویژگی های حماسه را نام برده و یک اثر حماسی بنویسید.
 4. اثار ادبی بر اساس محتوا به چند نوع تقسیم میشوند؟نام ببرید.
 5. معنی لغات را بنویسید:در خورنده(                   )نخجیر(                     )منقبت(                 )خرامان(          )
 6. سجع را با مثالی توضیح دهید. 

نوشته شده توسط در چهارشنبه 6 آذر 1387 و ساعت 03:39 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :